Mijn aanbod

Als ervaren communicatie- en beleidsadviseur ben ik thuis in het sociaal domein. Dat behelst zorg, welzijn, wijken, vrijwilligers en mantelzorg. Ook de werkvelden jeugdzorg, arbeidsparticipatie, onderwijs en sport dragen bij aan een inclusieve samenleving.
Door mijn maatschappelijke betrokkenheid, ervaring met lokale en regionale media en mijn inzet in de Edese gemeenteraad (2014-2018) beschik ik over een relevant, uitgebreid netwerk.

Maatwerk

Via ‘Ria Maliepaard – de Sociale Zaak’ bied ik een scala aan mogelijkheden aan organisaties die zich inzetten voor het welzijn van mensen. Grote of kleine organisaties, professionals, vrijwilligers en gemeenten kunnen op mij rekenen.
Gemeenten zijn er immers verantwoordelijk voor dat de alle inwoners gehoord worden
en met maatwerk geholpen worden mee te doen in onze samenleving.

Uw opdrachten kunnen van allerlei aard zijn: beleidsadviezen en brainstormsessies.
Communicatie-advies, maar ook uitvoerend werk. Zoals de (eind)redactie van
uw jaarverslag, persbericht, nieuwsbrief, folder, advertorial of brochure.
Ook een workshop of een activiteiten-/lobbyagenda behoren tot de opties.

Uw vraag, mijn aanbod

Ik denk altijd met u mee, en vaak vooruit. Want het is van belang in goed overleg mijn aanbod aan uw wensen te koppelen. En dat kan tot verrassende uitkomsten leiden:

U vraagt mij te sparren over een betere interne nieuwsbrief, maar we ontdekken hoe we op een andere manier uw medewerkers kunnen (blijven) motiveren. Bijvoorbeeld met een workshop ‘Focus op doelstellingen’. Of u vraagt mij een jaarverslag te schrijven, maar de basis is al beschikbaar in uitstekende rapportages. De keuze is dan redigeren: eenduidig taalgebruik, de juiste toon en een logische opbouw.

Praktisch

Tijdens een oriënterend onderhoud (max. 45 minuten gratis) bespreek ik graag
of mijn aanbod bij uw vraag aansluit en wij in onderling vertrouwen verder kunnen.
Samen schetsen we hoe ik u van dienst kan zijn bij uw beleidsprobleem of communicatievraag. Vervolgens ga ik aan het werk op basis van een uitgebreide briefing, interviews met de doeners of op basis van een handvol steekwoorden en schriftelijke achtergrondinformatie.

Deze schets kan tot een eenmalige opdracht leiden. Een overeenkomst waarbij ik me voor een langere periode een aantal uren per week, per twee weken of per maand voor u inzet is zeker ook een optie.