Over de Sociale Zaak

Maatschappelijke organisaties, groot of klein, met hun professionals en vrijwilligers zijn onmisbaar.  Velen zorgen er samen voor dat zoveel mogelijk mensen de regie over hun leven behouden of terugkrijgen. Én meetellen en meedoen!
U zet zich wellicht ook in voor de inwoners in uw stad. Met hart en ziel en dat geeft vaak veel voldoening. Uw inzet vraagt vaak meer dan de u beschikbare tijd en energie. Ook bij gemeenten worstelt men regelmatig met hun pittige opdracht: zorgen dat alle inwoners mee blijven doen!

Beleid, werkwijze, financiering, informatieverstrekking, communicatie en motivatie: dit en meer vraagt regelmatig om herijking. Met mijn kennis en ervaring ben ik u graag van dienst.
Als communicatieadviseur ben ik specialist in de inclusieve samenleving: ‘inclusief’ in de ruimste zin van het woord. Zaken als wijken en welzijn, vrijwilligers en mantelzorg, WMO en arbeidsparticipatie zijn hier cruciaal. In de periode 2014-2018 behartigde ik deze beleidsterreinen in de  Edese Gemeenteraad.

Van toen naar nu

Met een groepje betrokken moeders heb ik een peuterspeelzaal opgericht en als actieve buurtbewoner een wijkvereniging. Het was ‘verbinden’ avant la lettre.  Met opgroeiende kinderen was mijn actieve inzet op school en bij sportverenigingen een vanzelfsprekendheid. Nieuwsgierigheid is mij niet vreemd. Ik studeerde communicatie en ging aan de slag in een passend werkveld: de lokale en regionale media.

Omdat heldere taal ‘mijn ding’ is meldde ik mij als taalmaatje bij VluchtelingenWerk, waar mijn vrijwillige inzet zich uitbreidde tot de in- en externe communicatie.

Als vice-voorzitter van de Adviesraad Participatie en Integratie voor het College van B&W in Ede kwam ik in aanraking met het politieke werkveld.

Vanaf 2013 raakte was ik nauw betrokken bij de hervormingen in het sociaal domein. En ‘vanzelf’ werd ik actief binnen de Edese gemeenteraad.

En nu? Ik hoor graag van u !