Tarieven

Een oriënterend contact over een (mogelijke) opdracht persoonlijk, per telefoon of per mail is bij de Sociale zaak tot 45 minuten gratis.

Voor de uitvoering van een opdracht reken ik, afhankelijk van de werkzaamheden,
75 -95 euro per uur excl. 21% BTW.
Het is mogelijk in de opdrachtovereenkomst een schatting van de benodigde inzet op te nemen. Bij overschrijding overleg ik altijd over de mogelijke consequenties.
Een vast tarief per opdracht is bespreekbaar, mits helder te voorzien is hoeveel inzet nodig is voor een klinkend resultaat.
Voor een periodiek herhaalde opdracht (minimaal 6 maanden) is het mogelijk een vast tarief af te spreken.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Ria Maliepaard – de Sociale Zaak hanteert algemene leveringsvoorwaarden (ALV). Door deze op deze website te publiceren (link ALV) worden de ALV verondersteld bij opdrachtgevers bekend te zijn. De ALV zijn op alle opdrachten en leveringsovereenkomsten van toepassing, voor zover daar in de opdracht niet uitdrukkelijk andere afspraken over zijn vastgelegd.

Inschakelen van derden

Als ik niet over de nodige expertise beschik om uw opdracht goed uit te voeren zal ik niet aarzelen u door te verwijzen naar een deskundige collega.

Voor een ‘papieren’ of digitale realisatie van uw folder, jaarverslag, brochure e.d. werk ik samen met een maatschappelijk betrokken vormgever.

Uw privacy

Natuurlijk zijn uw bedrijfsgegevens en de informatie die u mij op vertrouwelijke basis verstrekt bij Ria Maliepaard – de Sociale Zaak in goede handen.

Op deze website vindt u mijn verklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).