Meetellen en meedoen

Als communicatie- en beleidsadviseur versta ik mijn vak.

De werkvelden zorg (WMO), wijken en welzijn, vrijwilligers en mantelzorg vormen mijn specialismen, terwijl ik ook thuis ben op de terreinen sport, cultuur en arbeidsparticipatie.

Daarnaast heb ik mijn sporen op het politieke speelveld in het sociaal domein verdiend.

Mijn kracht is knelpunten en kansen zichtbaar te maken en helder te verwoorden.
En zo met mijn ervaring, kennis en netwerk maatschappelijke organisaties en gemeenten te helpen in hun streven naar de inclusieve samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet.

Focus

Gestuurd door agenda en regelgeving is het soms lastig uw focus te houden:

– wat wilt u bereiken? Is uw visie nog helder?
– is uw doelgroep nog juist gedefinieerd?
– zijn er anderen met wie u kennis kunt uitwisselen of samenwerken?
– hoe kunt u innoveren? moet u het wiel zelf uitvinden of is er hulp beschikbaar?
– kunt u een beroep doen op de overheid? wanneer en hoe pakt u dat aan?
– kan de gemeente andere wegen vinden om burgers te motiveren en te betrekken?
– zijn er initiatieven waarbij u kunt aanhaken? wat doen de collega’s?
– heeft uw inzet voldoende draagvlak? is uw boodschap helder en komt die over?

Graag denk en doe ik actief met u mee!

 

Voor contact en informatie klikt u hier: de Sociale Zaak